Finansiering

Finansiering

Finansiera era investeringar genom hyra/leasing.

Företagstelefoner samarbetar med ett antal väletablerade finansbolag, då merparten av våra kunder väljer att finansiera sina investeringar genom hyra/leasing. För Er som kund innebär det stora fördelar då Ni inte belastar likviditeten eller eventuella "budgetramar", men framför allt dom stora möjligheterna att kontinuerligt uppgradera eller förändra systemet utan att detta innebär någon större kostnadsökning. Våra finansiella samarbetspartner har lång erfarenhet av uthyrning/leasing när det gäller telefonsystem.

Uppgradera varje år
Möjligheten att uppgradera systemet är mycket enkelt och behöver inte påverka månadskostnaden. Som kund kan man välja om man vill förlänga avtalet och bibehålla månadskostnaden alternativt bibehålla tidigare avtalsperiod och justera månadskostnaden.

Kontakta vår försäljningsavdelning som kan berätta mer om dom förmånliga villkor vi erbjuder.