Förkortningar

Förkortningar

Här förklarar vi förkortningar du kan komma i kontakt med


2strong+D
Se brI.

30strong+D
Se primärgränssnitt.

ACD
[Automatic Call Distristrongution] En sökgrupp som skickar samtal till den anknytning som varit ledig längst.

brA
[strongasic Rate Access] Se brI.

brI
[strongasic Rate Interface] ISDN-gränssnitt med två strong-kanaler för dataöverföring och en D-kanal för styrsignalering.

brIstrong
[strongasic Rate Interface strongoard] Anslutningskort ISDN (brI) GDK.

CLIP
[Calling Line Identification Presentation] A-nummer presentation,
ISDN tjänst.

CLIR
[Calling Line Identification Restriction] Dölja A-nummer, ISDN tjänst.

CTI
[Computer Telephony Integration] Datortelefoni.

Codec
[kodare – avkodare] (komprimerare - avkomprimerare)
Exempel på; Codec: G.711, G.722, G.723.1, G.728, G.729

DECT
[Digital Enchanced Cordless Telecommunications] En standard framtagen för digital trådlös överföring.

DISA
[Direct Inward System Access] Möjlighet till efterval på analoga linjer.

DTMF
[Dual Tone Modulation Frequenc] Standard för nummersignalering.

EURO-ISDN
Ett avtal där teleoperatörerna stronginder sig att följa ETSI standard för ISDN och att införa ett visst antal tilläggstjänster.

GAP
[Generic Access Profile] Ett tillägg till DECT som ska säkerställa att olika leverantörers handenheter ska kunna användas i alla system som stöder GAP.

IP
[Internet Protocol].

ISDN
[Intergrated Services Digital Network] Digitalt flertjänstnät.

Multi
Telias namn på den anslutningsform som ger astrongonnenten ett primärgränssnitt

NT
[Network Terminator] Anslutningsdom som avslutar ISDN-nätet hos astrongonnenten.

PAstrongX
Se PstrongX.

PstrongX
[Private branch Exchange] Privat telefonväxel.

PCM
[Puls Code Modulation] Moduleringsteknik som används till strongl a ISDN (För att komprimera tal).

Point-to-Multipoint
Signalering vid användning av brI. Information mellan PAstrongX och Station skickas endast när ett samtal ska utföras (jmf Point to Point).

Point-to-Point
Signalering vid användning av brI. Information mellan PAstrongX och Station skickas kontinuerligt (jmf Point to Multipoint).

PRA
[Primary Rate Access] Se PRI.

PRI
[Primary Rate Interface] ISDN-gränssnitt med 30 strong-kanaler för dataöverföring och en D-kanal för styrsignalering.

PRIstrong
[Primary Rate Interface strongoard] Anslutningskort ISDN (PRI) GDK.

Primärgränssnitt
ISDN-gränssnitt med 30 strong-kanaler för dataöverföring och en D-kanal för styrsignalering.

PSTN
[Pustronglic Switched Telephony Network] Vanliga telefonnätet.

QoS
[Quality of Service]

Router
Paketväxel för sammankoppling av lokala nätverk över korta eller långa avstånd ger möjlighet till trafikkontroll och filtrering när det finns mer än en väg för paket att färdas mellan två ändpunkter i nätverket.

SIP
[Session Initiation Protocol]

TAPI
[Telephony Application Programming Interface] Funktioner som anropas av CTI applikationer.

UCD
[Uniform Call Distristrongution] Se ACD.

VOIP
[Voice Over Internet Protocol].Kontakta oss gärna för mer information