Handböcker

Handböcker

Handböcker (Manualer) till samtliga våra telefonsystem.

Handböckerna är i formatet PDF och kräver Acrobat Reader 5.0 eller senare för att läsas och/eller skrivas ut.


iPECS fas 5
LIP-7000 Serien
LIP-8000 Serien
GDC-400H
2-trådstelefoner
LDP-7000 Serien
Utgåva 1.2, oktober 2010
Utgåva 1.2, oktober 2010
Utgåva 1.2, oktober 2010
Utgåva 1.2, oktober 2010
Utgåva 1.2, oktober 2010

IPLDK-20/50/100/300/600
LDP-7016D/24D/24LD
LDP-7008D
LDP-7004N/04D
GDK-L Serien
LIP-24Dx
2-trådstelefon
GDC-400H
GDC-345H
LIP-7008D
LIP-7016D/24D/24LD
Utgåva 1.3, mars 2008
Utgåva 1.3, mars 2008
Utgåva 1.3, mars 2008
Utgåva 1.1, december 2006
Utgåva 1.1, december 2006
Utgåva 1.3, mars 2008
Utgåva 1.3, mars 2008
Utgåva 1.1, november 2006
Utgåva 1.3, mars 2008
Utgåva 1.3, mars 2008

LDK-24/100/300
Systemtelefon
2-trådstelefon
GDC-335H
GDC-340/345H
LIP-24DH
Utgåva 4.1, mars 2004
Utgåva 4.0, november 2003
Utgåva 4.0, november 2003
Utgåva 4.0, november 2003
Utgåva 0.2, maj 2004

GDK-FP2/100/162
Systemtelefoner
2-trådstelefoner
GDC-335H
GDC-340H
GDC-345H
Utgåva 9.0, maj 2003
Utgåva 5.0, februari 2000
Utgåva 2.0, februari 2000
Utgåva 1.0, januari 2002
Utgåva 1.0, november 2002

GDK-20W
Systemtelefoner, 2-trådstelefoner och DECT Utgåva 1.1, april 2002

GDK-16
Systemtelefoner och 2-trådstelefoner Utgåva 1.1, april 2002

Datortelefoni
CT Attendant AnvändarmanualKontakta oss gärna för mer information