Miljöpolicy

Vi strävar efter att minimera miljöbelastningen

MiljöpolicyAll telekommunikationsverksamhet är energikrävande och miljöbelastande. Men också nödvändig för samhället. Företagstelefoners strävan är att minimera de miljöbelastningar vi trots allt orsakar.

Det gör vi genom att:

  • sträva efter kretsloppslösningar. Miljöaspekterna vägs in i alla beslut och på alla nivåer i företaget.
  • vi utbildar vår personal kontinuerligt i miljöfrågor.
  • vi ser miljöförbättrade åtgärder som långsiktiga investeringar.
  • vi utvärderar vårt miljöarbete så att miljöpåverkan kontinuerligt minskar.

Företagstelefoner hjälper andra företag att integrera avancerad telefoni med avancerad IT. På så vis ökar vi företagens förutsättningar att skapa goda affärsmöjligheter.