Mobila anknytningar

Mobila anknytningar

Bygg ihop det mobila systemet med det fasta, virtuellt

Efterfrågan på mobilitet har ökat kraftigt dom senaste åren när det gäller mobila anknytningar, eller som det ofta kallas "mobile extension". Möjligheterna att ansluta sina befintliga mobiltelefoner till det befintliga eller nya "fasta" telefonsystemet är flera. Idag kan man bygga ihop det mobila systemet med det fasta, virtuellt. Det innebär att man använder teleoperatören för att "bygga" funktionaliteten. Det går även att integrera på olika sätt i systemet, men principen är alltid att man använder en mobiloperatör som "bärare av trafiken".

En telefon istället för flera?
Många väljer mobiltelefonen som sin enda telefon på företaget för att det skall vara kostnadseffektivt och smidigt. Vår bedömning är att det finns många aspekter som skall vägas in i detta. Mobiltelefoner avger en högre strålning än traditionella DECT-telefoner, kostnaden är i vissa fall högre även om man redan har mobiltelefonen. Alla på företaget kanske inte har tillgång, eller ska ha tillgång till mobiltelefon bekostat av företaget. Vi har också sett ett problem med att personal glömmer telefonen hemma eller att batteriet är urladdat vilket då gör att man inte är anträffbar. Man bör väga fördelarna mot nackdelarna, men att mobilitet kommer mer och mer är det inget tvivel om.

Ringer man gratis?
Många tror att man ringer kostnadsfritt om man ansluter mobiltelefonen till telefonsystemet. Det är en sanning med modifikation påstår vi. För det första har kostnaderna inget med integreringen att göra då man vid en integrering gör om mobilavtalet. Detta går att göra utan att integrera mobiltelefonerna i sitt fasta telefonsystem. Ringa gratis gör man endast om man tecknat ett avtal som kallas "Flat-rate" vilket innebär att man ringer gratis inom sin användargrupp (företag) mot en högre månadskostnad. Samtal utanför användargruppen (företaget) är inte kostnadsfria. Man bör göra en kostnadskalkyl för att få en bild över hur Er "ringprofil" ser ut, och om det är lönsamt. Vi har stor erfarenhet och ett bra samarbete med alla stora operatörer vilket gör att vi kan hjälpa Er kostnadsfritt att skapa ett bra underlag för vidare beslut.

Funktionalitet
Funktionaliteten varierar beroende på hur man ansluter dom mobila telefonerna, men i princip kan man säga att merparten av basfunktionerna finns tillgängliga, dock kan man aldrig jämföra en externt integrerad produkt med en anpassad handenhet för systemet.Kontakta oss gärna för mer information