Snabbguider

Snabbguider

Snabbguider till samtliga våra telefonsystem.

Snabbguiderna är i formatet PDF och kräver Acrobat Reader 5.0 eller senare för att läsas och/eller skrivas ut.


iPECS Fas 5
LIP-8000 Serien
LIP-7000 Serien
LDP-7000 Serien
GDC-400H
GDC-450H
2-trådstelefon
Utgåva 1.3, augusti 2010
Utgåva 1.3, augusti 2010
Utgåva 1.3, augusti 2010
Utgåva 1.3, augusti 2010
Utgåva 1.3, augusti 2010
Utgåva 1.3, augusti 2010

IPLDK-20/50/100/300/600
LDP-7016D/24D/24LD
LDP-7008D
LDP-7004N/04D
GDK-L Serien
LIP-24Dx
2-trådstelefon
GDC-345H
GDC-360H
GDC-400H
LIP-7008D
LIP-7016D/24D/24LD
Utgåva 1.3, mars 2008
Utgåva 1.3, mars 2008
Utgåva 1.3, mars 2008
Utgåva 1.1, december 2006
Utgåva 1.1, december 2006
Utgåva 1.3, mars 2008
Utgåva 1.2, augusti 2007
Utgåva 1.2, augusti 2007
Utgåva 1.3, mars 2008
Utgåva 1.3, mars 2008
Utgåva 1.3, mars 2008

LDK-24/100/300
Systemtelefon
2-trådstelefon
GDC-335H
GDC-340H
GDC-345H
Utgåva 2.2, november 2003
Utgåva 2.2, november 2003
Utgåva 2.2, november 2003
Utgåva 2.2, november 2003
Utgåva 2.2, november 2003

GDK-FP2/100/162
Systemtelefoner
2-trådstelefoner
GDC-335H (Dect)
GDC-340H (Dect)
GDC-345H (Dect)
Utgåva 2.0, april 2002
Utgåva 2.0, april 2002
Utgåva 2.0, april 2002
Utgåva 2.0, april 2002
Utgåva 2.0, april 2002

GDK-20W
Systemtelefon
2-trådstelefon
GDC-335h
GDC-340h
GDC-345h
Utgåva 2.0, april 2002
Utgåva 2.0, april 2002
Utgåva 2.0, april 2002
Utgåva 2.0, april 2002
Utgåva 2.0, april 2002

GDK-16
Systemtelefon
2-trådstelefon
Utgåva 2.0, april 2002
Utgåva 2.0, april 2002

Datortelefoni
CT Attendant AnvändarmanualKontakta oss gärna för mer information