Telefonsystem

Telefonsystem

iPECS - kostnadseffektiva och smarta IP-lösningar från Ericsson-LG.

iPECS från Ericsson-LG är en kommunikationsplattform som är framtagen för att uppfylla de krav som din affärsverksamhet kräver. Med iPECS kommer alla dina behov av kommunikation att kunna tillgodoses genom alla de avancerade och moderna telefonifunktioner som finns i systemet. Systemet ger dig helt enkelt en smart integrerad röst- och datalösning till en rimlig kostnad.

iPECS gör det lätt att anpassa telefonilösningen efter användarens behov. Systemet är mycket smidigt och enkelt att administrera. iPECS är ett modernt IP-telefonisystem med alla användarvänliga och viktiga telefonifunktioner som krävs av en modern telefonilösning. Genom att använda sig av företagets befintliga WAN-förbindelser kan man enkelt och säkert integrera telefonin för flera lokalkontor. En familj av IP-terminaler, allt ifrån enkla med basfunktioner till mer avancerade softphones samt avancerade applikationer, är framtagna för att förenkla och effektivisera arbetsuppgifterna.

IP-telefoni teknologin öppnar härmed en mängd nya möjligheter för företag som har en spridd organisation genom att medarbetare och kollegor ges möjlighet att vara en del i företagets kommunikationslösning, avseende både telefoni och data. Detta är allt viktigare i dagens affärsklimat, där det gäller att snabbt sprida och få information, nyttja befintliga resurser bättre samt minska ledtider för att öka konkurrenskraften.Kontakta oss gärna för mer information